RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
PHU ALTECH. Adam Wyszyński ul Białostocka 79, 07-200 Wyszków.
2. Można się z nami skontaktować pod wskazanym na stronie internetowej numerem telefonu. Formularz kontaktowy nie wymaga od Państwa podania danych osobowych. Możecie podać nam swój nr telefonu w treści wiadomości abyśmy mogli skontaktować się z Wami telefonicznie.
3. Wybierając tą drogę kontaktu z nami wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci np. numeru telefonu. Podajecie je dobrowolnie i w dowolnym momencie można cofnąć udzielona zgodę na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że nas o tym poinformujecie.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu złożenia drogą internetową lub telefoniczną odpowiedzi na zapytanie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu dla którego zostały zebrane.
5. Jeśli zdecydujecie się Państwo zakupić u nas towar a będziecie chcieli abyśmy wystawili Wam fakturę wtedy naszym celem jest pozyskanie Państwa danych zgodnie z ustawą o podatku od towaru i usług, przetwarzając je na podstawie art 6 ust 1 pkt c RODO.
6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wystawienia faktury.
7. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa.
8. Dane nie podlegają profilowaniu.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa a następnie będą archiwizowane.
11. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie o której informowaliśmy powyżej
12. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.
13. Otrzymanie faktury jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów